1688. május 19. – 332 évvel ezelőtt ért véget az oszmán uralom városunkban

 

Székesfehérvár török alóli felszabadulása emlékére a Szent István Király Múzeum könyvtárának városunk korabeli ábrázolását is tartalmazó kötetét mutatom be.

L Ungheria Compendiata első oldal másolata

[dal Sig. Conte Ercole Scala. … In Modena. Nella Stamperia di Demetrio Degni. 1685].
Ltsz. SZIKM – Könyvtár 52.33

 

Az oszmán seregek magyar földön történt hódításai hazánkra irányították a nyugat-európai államok figyelmét. A 16. és 17. században külföldi kiadók számos haditudósítást, útinaplót, történelmi és földrajzi összefoglalást jelentettek meg Magyarországról. A magyar föld iránti érdeklődés az 1680-as években, főként Bécs felszabadítása kapcsán felerősödött.
Bécs török ostroma I. Lipót császár uralkodása idején, 1683. július 14-én kezdődött, majd az egyesített keresztény seregek, miután 1683. szeptember 12-én, a Kahlenberg mellett vívott döntő ütközetben győzelmet arattak, felszabadították Bécs városát. A menekülő oszmán haderő nyomában megindulhatott az ellentámadás a magyar területek felszabadítására.

A L’Ungheria Compendiata kiadása is Bécs sikeres ostromával és a felszabadító hadjáratokkal hozható összefüggésbe. Az 1685-ben Modenában megjelent kötet nyomdásza, Demetrio Degni maga is számos magyar vonatkozású művet jelentetett meg az 1680-as években. A kötet szerzője Ercole Scala gróf, neves földrajztudós, magyar földön tett utazásának élményét, tapasztalatait írta meg nagy sikerrel. A mű további két kiadása is hamarosan megjelent.

 

L Ungheria Compendiata Székesfehérvár ábrázolása

 

Terjedelmes cím utal a könyv tartalmára: „Magyarország összefoglalása, amelybe a királyság legjelentősebb városairól és erődítéseiről metszett látképek kerülnek, hasonlóképpen leírva valamennyi uralkodójának sora … amelyet az országról, a népszokásokról és viseletekről való általános leírás kísér”. A szerző 52 várat és várost ismertet 20 egész oldalas metszet kíséretében. Közöttük szerepel Székesfehérvár leírása és metszetes ábrázolása is.
A kötet 1952-ben, vásárlás útján került a gyűjteménybe.

Braila Mária
könyvtáros
Szent István Király Múzeum

Irodalom: Frigyik Katalin: L’Ungheria Compendiata. In: 125 év – 125 tárgy. Válogatás a Fejér Megyei Múzeumok gyűjteményeiből. Székesfehérvár, 1998.