Ötvösremekek az Árpád-korból

Az Árpád-kor fémművességéről hallhattak előadást az érdeklődők a Szent István Király Múzeumban. A mesterség jóval szerteágazóbb tudományt takar, mint elsőre a cím sugallja. A megmaradt tárgyi emlékek bizonyítják, hogy komoly szaktudás birtokában alkották őket az egykori készítők. Ezt a szakmai felkészültséget mai szemmel elképzelni is alig tudjuk – hangsúlyozta Lengyel Boglárka, a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti fémrestaurátora, ötvösművész. Előadását képeben gazdag vetítés kísérte, több mint 120 diaképet láthattunk a fémművesség remekei közül.

A honfoglalás kori tárgyi emlékeikből, s tovább haladva az Árpád-korban, láthatunk rendkívül igényesen és finoman kidolgozott tárgyakat, és hétköznapibb, egyszerűbbeket is. Mindez természetesen attól is függött, hogy kik készítették őket, azaz Nyugatról, vagy éppen Bizáncból érkezett mesterekről volt-e szó?
Az Árpád-korból számos tárgyi emlék maradt, gazdag a fémhagyaték. Gondolhatunk itt a temetők ásatási leleteire, vagy azokra az emlékekre, amelyek sohasem kerültek a föld alá.
A tárgyi emlékek csoportját a régészek korszakokra bontják, a restaurátorok pedig anyagnemekre, azon belül is régészeti és nem régészeti fémekre.
Előadásában Lengyel Boglárka a tárgyak készítéstechnikájáról, azok érdekességeiről, különlegességéről beszélt. Ezek alapján következtetni lehet az adott korszak technikai felkészültségére és arra is, milyen tudásszinten álltak az egykor élt mesterek.
Ha csak egy egyszerűbb emléket vizsgálunk, és nyomon követjük a készítés folyamatát az ércolvasztástól, a lemezzé, dróttá alakításig, láthatjuk az egymásra épülő munkafázisokat.
Szebbnél szebb kelyhek, ereklyetartók, veretek, láncok, filigránnal díszített csodálatos tárgyak készültek olyan technikai megoldásokkal, amelyek rekonstruálása ma komoly fejtörést okoz a szakembereknek. A mesterek nagyon sok előkészítő munkát is maguk végzetek. Például az ércekből maguk nyerték ki a fémet és tisztították , ötvözték azt. Komoly technikai tudás állt rendelkezésükre, amelyet csak részben ismerünk a rendelkezésünkre álló egykorú leírások, források alapján.
E tekintetben Theophilus Presbyter gyűjteménye alapvetésnek számít, ami szakemberek számára nagy segítséget jelent.

szikmblog2

Számos érdekességet tudtunk meg a királyi és egyházi reprezentációs tárgyakról is. A gyakorlatban nem lehet minden esetben ezeket az emlékeket külön választani, hiszen – amint a szakember fogalmazott – itt is számos „egybefonódást” tapasztalni. Példaként említette, hogy miközben Szent István király minden tíz faluval építtetett egy templomot, a templom felszerelése, kegytárgyainak biztosítása már a király feladata volt. Megfigyelhető, hogy a világi és az egyházi ötvösművészet számos területen összefonódik.
További kapcsolat fedezhető fel egyéb szakterületekkel, például a textilművességgel is. Elég, ha a koronázási palást csodás aranyhímzéseit szemügyre vesszük. Előadónk elárulta, kedveli a fémfonalas műtárgyakat, ezek restaurálásával és rekonstrukciójával már hosszú évek óta foglalkozik, készítési technikájukat tanulmányozza és elemzi.
Restaurátorként és ötvösművészként foglalkozom műtárgymásolatokkal. A munka során törekszem arra, hogy lehetőség szerint az adott korszakban használt eszközökkel dolgozzunk, s ne csupán másolat készüljön. Nem könnyű a feladat, hiszen a szakemberek is sok esetben csak feltételezni tudnak egy-egy eljárást, munkafolyamatot. Legfontosabb kiindulópont az eredeti tárgy alapos, mikroszkopikus vizsgálata. Számos információ nyerhető például a tárgyak hátoldalának vagy belső szerkezetének vizsgálatával. Amennyiben még rendelkezésre állnak, a korabeli szerszámokat is szemügyre veszik ilyenkor.
Az egész munkafolyamat Lengyel Boglárka szerint egy kicsit hasonlít a nyomolvasáshoz. Ezek a tárgyak sok mindent „elárulnak”, ha jól kérdezik őket” Ezen kívül rendelkezésre állnak a korabeli leírások is, amelyek alapján a kísérleti régészet próbálja rekonstruálni a tárgyak elkészítését. Ez a terület számos titkot tartogat még a szakemberek számára.
A vizsgálatok annak megállapításához is segítséget nyújtanak, hogy a nemesfémek általában a királyi és a tehetősebb, főúri rétegekhez kötődtek, a kidolgozás pedig az ötvösmester munkáját dicsérte. Ezek az alapanyagok a közemberek számára nem voltak elérhetőek.

Szöveg és fotó: Sz.G.

Advertisements

„Értékeket szeretnénk közvetíteni…”

– Komolyan gondoljuk, hogy az embereket meg tudjuk szólítani, s a kultúra eszközével valódi közösséggé lehet formálni őket. S mindennek nyomán azt fogják keresni, ami összeköti őket, ami közös bennük. Mindebben a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumnak és a Deák Képtárban megnyílt Schaár Erzsébet „Művek az emeletről” című tárlatnak is jelentős a szerepe – mondta el interjúnkban dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Polgármestere.

– Schaár Erzsébet művei, alkotásai több évtizede lankadatlan érdeklődést váltanak ki a művészetszerető közönség soraiban. Nem volt ez másként február elején Székesfehérváron sem, a Szent István Király Múzeum csütörtökön megnyílt új „Művek az emeletről” című kiállításán a Deák Gyűjteményben. A befogadó terem is kicsinek bizonyult az érdeklődök hatalmas létszáma miatt. Mi lehet a titka ennek a folyamatos népszerűségnek?

– Részben a művész személye, részben a művészetének minősége. Amint a megnyitón Várkonyi György művészettörténész értékelésében hallhattuk is: egy világszínvonalú alkotóról van szó – fogalmazott az interjúban dr. Cser – Palkovics András, Székesfehérvár Polgármestere. A sikerben az is szerepet játszik, hogy a művésznek és a gyűjteménynek egyaránt erős a kötődése Székesfehérvárhoz, akár a korabeli 1960-70-es években megrendezett kiállítás nyomán, akár abból következően, hogy a gyűjtemény egy jelentős részével Székesfehérvár rendelkezik. Az ez évi kiállítás is a múzeum saját anyagából valósulhatott meg. Nagy örömet jelentett, hogy az elmúlt esztendőben Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum több mint 185 ezer látogatót fogadhatott a különböző tárlatoknak, kiállításoknak köszönhetően. Mindez azt bizonyítja, el lehet érni, hogy a múzeum értékeket tudjon közvetíteni. Az emberek ezekre az értékekre kíváncsiak. Az intézménynek pedig feladata, hogy saját gyűjteményeinek tudományos feldolgozását elvégezze. Pontosan ez történik majd Schaár Erzsébet gyűjteményével is. A digitalizáció, a képállomány feldolgozása során szintén ápoljuk ezt az anyagot. A mostani kiállítással egy régi adósságot sikerült törleszteni, és nagyon örülök annak is, hogy immár a város fenntartásában működő múzeummal tudtuk közösen megrendezni ezt a tárlatot.

Polgármester3

– Milyen más fontos üzenetet fogalmazna meg a kiállítás nyomán?

– A múzeum egy nagyon sokrétű értékközvetítőnek számít minőségében, gyűjteményeinek vonatkozásában, alkotóinak világnézetében és a különböző művészeti ágak tekintetében egyaránt. S a múzeum akkor teszi jól, ha sokrétű kiállításokat szervezve igyekszik megszólítani az embereket, a közönségét. Én mindenkitől az elfogadást kérem, vagyis, hogy lássák: a múzeum értékeket közvetítve arra törekedik, minél többeket képes legyen megszólítani – természetesen a minőségi értékközvetítés segítségével. Azt gondolom valóban léteznek olyan gyűjtemények, amelyek közös értékeket megjelenítve kapcsokat hoznak létre az emberek között. Schaár Erzsébet gyűjteménye pedig ilyennek nevezhető a múzeumban. Jól megmutatta ezt a kiállítás, hiszen sokféle, különböző világlátású ember jött el. Közös lehet bennük, hogy tisztelik a művészt, s tisztelik az alkotásait is. Bízom benne, hogy most már sokan tapasztalják a múzeum munkáján keresztül a sokszínűség felé igyekvő törekvést. Fogalmazhatunk úgy is: ez a világos szándéka a város önkormányzatának és intézményének.

– Nem feledhetjük, a bemutató helyszíne, maga város is sok mindenre kötelez. A magyarság történelmi fővárosáról, a szentistváni örökség színhelyéről beszélünk.

– Szeretnénk megmutatni, hogy a szándékaink komolyak, mint ahogy komolyan gondoljuk azt is, hogy Székesfehérváron hosszú munkák eredményeként egyes éveket tematikussá téve számtalan értéket lehet közvetíteni. Ez által embereket tudunk megszólítani, s a kultúra segítségével valódi közösséggé formálhatjuk őket. Mindebben a Szent István Király Múzeumnak és a Deák Képtárban megnyílt tárlatnak is jelentős a szerepe.

Szöveg: Szűcs Gábor

 

Művészeti pályázatot hirdet múzeumunk Floralia ünnepére

 

 

A Szent István Király Múzeum

művészeti pályázatot hirdet a

FLORALIA, TAVASZKÖSZÖNTŐ ÜNNEP

alkalmából.

2018. április 28-29. Gorsium Régészeti Park, Tác

 

A pályázat célja, hogy a tehetséges alkotók számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson a Floralia-rendezvény keretein belül.

 

A pályázat témája:

„Istenek és Istennők hazája – Az ókori Római Birodalom vallása”

 

Több mint kétezer évvel ezelőtt, az eredeti római vallás leginkább a természeti erők és tulajdonságok megszemélyesítésén alapult. Így ölthetett isteni alakot a harc, az egyetértés, hűség vagy szabadság fogalma. Az időszámításunk előtti V. században etruszk közvetítéssel elkezdték átvenni a görög mitológiából ismert alakokat, így számos római Isten rendelkezik görög megfelelővel. Ez a színes mitológiai közösség izgalmas témát nyújt kreatív alkotások születéséhez. Hogyan ábrázolnád a kevésbé híres isteneket? Hogyan nézne ki Hygieia, az egészség, tisztaság és közegészségügy istennője? Mivel ábrázolnád Austert, aki az esőt hozó viharos szél megtestesülése? Hogyan nézne ki egy római isten, ha a modern korba csöppenne?
Ragadj ceruzát, ecsetet és mutasd meg, te hogyan képzeled el a római mitológia alakjait!

Leadási határidő: 2018. április 15.

A leadási határidő után érkező alkotásokat nem áll módunkban értékelni.

 

Kategóriák:

Általános iskola – felső osztályos diák

Középiskolás diák

Felnőtt                                  

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton való részvétel ingyenes.           

A pályázó egy pályaművet adhat be. Méretbeli megkötés: az alkotás mérete legfeljebb 100 cm x 70 cm lehet!

A pályázat beadásának módja:

A pályázatra jelentkezni 2018. február 1-től a bencze.orsolya@szikm.hu email címen lehet, tárgy megjelölés: Floralia 2018 és az alkotó neve. Az email szövegében kérjük feltüntetni a pályamű választott kategóriáját és tervezett méretét. Általános iskola és középiskola esetén az iskola és az osztály megnevezését jelöljék.

A pályázatra készült alkotásokat a Szent István Király Múzeum – Rendház kiállítóhelyén személyesen, vagy postai úton várjuk.  (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.)

A pályázat egyéb feltételei:

Nevezni kizárólag saját készítésű alkotással lehet, ennek megszegése a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Kérjük az alkotó nevét, kategóriáját, email-címét (telefonszámát) és a mű címét a pályamű hátoldalára jól olvasható módon feljegyezni a későbbi kapcsolattartás végett.

A zsűrizés eredményét kategóriánként 2018. április 20-án 16:00 órakor tesszük közzé, Az eredmények a http://www.szikm.hu weboldalon, és a Szent István Király Múzeum közösségi oldalán is megtekinthetőek lesznek. (http://facebook.com/szentistvankiralymuzeum )

Az értékelés főbb szempontjai:

– egyedi megközelítés, a téma saját nézőpontra történő megfogalmazása

– kreatív ötletek

– technikai kivitelezés

Május 2-től a kiállított alkotások átvehetők a Szent István Király Múzeum Rendház épületének portáján. (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.)

A díjazottak elismerése:

A beérkezett pályaművek a Floralia rendezvény időtartama alatt, csoportos kiállítás keretében megtekinthetőek lesznek. A legkiemelkedőbb alkotások kategóriánként értékes jutalomban részesülnek.


További információk:

Bencze Orsolya

szervező

bencze.orsolya@szikm.hu
+36 70 503 2462
www.szikm.hu

www.facebook.com/szentistvankiralymuzeum

 

 

Magyar királyi csontok sikeres genetikai vizsgálata

A közelmúltban megjelent “DNA profiling of Hungarian King Béla III and other skeletal remains originating from the Royal Basilica of Székesfehérvár” címmel az Archaeological and Anthropological Sciences szakfolyóiratban az a tanulmány, amely az Árpád-háziak DNS-ét azonosítja. A vizsgálat alapjául III. Béla királynak az 1848. decemberében, a Bazilika romjai között fellelt földi maradványai szolgáltak, összevetve más Árpád-házi csontmaradványokkal. Ennek okán a Magyar Idők 2018. február 21-i számában megjelent egy beszélgetés Kásler Miklós professzorral, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosával, aki a szaktanulmány alkotói közösségének is vezetője volt.

https://magyaridok.hu/…/sikeresen-azonositottak-az-arpad-h…/

A tanulmány megírásában, a történeti előzmények ismertetésével részt vett Szabados György, a Szent István Király Múzeum történésze is, aki egyszersmind a “Teste Fehérvárott nyugszik. III. Béla király (1172-1196) című, múzeumunkban 2018. június 30-áig látható kiállítás kurátora. Szabados György történészként korszakos jelentőségűnek tartja a genetikusok által elért eredményeket, valamint az eredményekben rejlő további kutatási lehetőségeket.
A Szűz Mária Bazilika romjai közül előkerült koronás férficsontvázról bizonyosan kijelenthető, hogy III. Béla királyé volt: a Könyves Kálmánnal való újabb keletű megfeleltetés elmélete nem állja ki a kritika próbáját, az az újabb tudományok a XIX. század közepén megfogalmazott, III. Bélaként való személyazonosítást erősítik meg.

https://www.academia.edu/…/Szabados_Gy%C3%B6rgy_K%C3%B6nyve…

IIIBélaDrSzabadosGy_web

Mindez azért fontos, mert III. Béla csontváza a további archeogenetikai kutatások “arkhimédészi pontja” lehet – fogalmazott Szabados György. Ilyenformán a székesfehérvári osszáriumban őrzött csontokról meg lehet állapítani, hogy férfiágon rokonságban álltak-e III. Béla királlyal (ez esetben más Árpád-házi királyok vagy hercegek csontjairól van szó) vagy nem (ez esetben a bazilikában eltemetett előkelők maradványaival van dolgunk.) További, máshonnan előkerült avagy majd előkerülő csontokról is el lehet ekképp dönteni, hogy fiági rokonai voltak-e III. Bélának: így Vácott I. Géza (III. Béla ükapja) és Egresen (az egykori Temes vármegyében, mai hivatalos neve Igris) II. András (III. Béla második fia) sírjának feltárásakor lehetne okkal remélni az archeogenetika állásfoglalását a “királygyanús” csontvázak vizsgálata után.

Visszatérve a meglévő minták kiértékelésére: III. Béla király és a II/52-es sír halottja, Varsányi Jánosnak az 1848-as feltáráskor készített sírrajzán (kiemelt képünkön) a király jobbján látható csontváz fiági felmenői szerint az R1a haplocsoportba tartozik, azon belül is valószínűsíthetően a Z93-as alcsoportba. Az R1a-Z93 haplocsoport eurázsiai megoszlását az alábbi helyen lehet térbeli megoszlásában szemlélni.

https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

Ebből az látszik, hogy III. Béla apai ági felmenőinek genetikai rokonai az alábbi eurázsiai térségekben sűrűsödnek: Kelet-Európa (a Fekete-tenger északi előtere), Közép-és Belső-Ázsia egyes térségei. Kásler Miklós helyénvalóan mutatott rá arra a körülményre, hogy a sűrűsödési régiók elkerülik az Urál-hegység vidékét. III. Béla király tudvalevőleg annak az Álmos nagyfejedelemnek volt távoli leszármazottja, aki a magyarokat Etelközből (a Fekete-tenger északi előteréből) a Kárpát-medencébe vezette a IX. század második felében – teszi hozzá a Magyar Időkben olvasható cikkhez Szabados György. Mindezeknél fogva az első magyar uralkodói dinasztiáján végzett archeogenetikai kutatások hosszabb távon a populációgenetika szintjén is nagy reményekre adnak okot. Kellő mennyiségű mintavétel kiértékeléséből, kellően mértéktartó óvatossággal levonandó következtetések révén egy új tudományág mondhat sok újat a magyarság kialakulásáról. Ehhez persze megfelelő szellemi és anyagi erőforrások szükségeltetnek. Egy hosszú út kezdete ez, amelyen azonban – amint azt a “DNA profiling of Hungarian King Béla III and other skeletal remains originating from the Royal Basilica of Székesfehérvár” tanulmány példázza – érdemes végighaladni.

 

Szabados György történész

Szent István Király Múzeum

Emlékezzünk nagy elődökről:

 

PESOVÁR FERENC

( Herend, 1930. április 23. – Veszprém, 1983. február 27.)

 

35 éve, 1983. február 27-én, 53 éves korában hunyt el Pesovár Ferenc néprajzkutató, a Szent István Király Múzeum munkatársa, tánc-és zenefolklorista, néprajzos muzeológus.
Középiskolai tanulmányait a veszprémi piarista gimnáziumban végezte, majd 1950-1955 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz-muzeológia szakára járt. Diplomamunkáját Tyukod (Szabolcs Szatmár Bereg megye) táncairól írta. Az egyetem befejezése után, 1957-ig a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban dolgozott. 1957-től 1983-ban bekövetkezett haláláig a székesfehérvári Szent István Király Múzeum munkatársa, néprajzi osztályvezetője volt. Fő kutatási területei a néptánc és a népzene voltak, az ő nevéhez fűződik Fejér megye népzene – és néptánckincsének feltárása. Kutatásaival bebizonyította, hogy e vidék népzene-és néptánckultúrája sokkal gazdagabb mint addig vélték, az itt élő parasztság és cselédség sok értékes zenei és táncanyagot őrzött meg. Fejér megyében végzett népzene és néptáncgyűjtéséből nyújt válogatást két könyvében, melyek a Fejér Megye Néprajza sorozat első két köteteként láttak napvilágot. (Béres vagyok, béres. Fejér megyei népzene. Székesfehérvár, 1982., A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Székesfehérvár, 1983.) Az 1950-es évek végére elkészítette Alap község néptánc monográfiáját. Az ő nevéhez fűződik a Magyar Néprajzi Lexikon néptánccal kapcsolatos szócikkeinek megírása, valamint a magyar nép táncéletének első összefoglalása.
Pesovár Ferenc munkássága országos jelentőségű kutatásokhoz is kapcsolódott. Már az 1950-es években kollégáival, barátaival (Martin György, Andrásfalvy Bertalan, Kallós Zoltán, Pesovár Ernő) elkezdték a magyar nyelvterület tánckultúrájának feltárását. Fejér megyén kívül többek között Szatmár, Somogy, Kalotaszeg, Székelyföld, Mezőség felé vezettek gyűjtőútjai. A néptáncgyűjtéssel kapcsolatos tudományos munka mellett az ő nevéhez is kapcsolódik az 1970-es évek elején a magyarországi táncház-mozgalom elindítása. Így vallott erről egy beszélgetésben: „…Életrekeltés, életrekeltés. Mert ez itt eléggé sikerült. Itt Fehérváron. A legutóbbi táncház is bizonyítja. Itt még megvan a talaja. Hogy meddig? Hogy ez csak a hetvenes éveknek volt-e a divatja? De mindenesetre akkor is megvolt a szerepe és jelentősége. Ha nem is tudjuk, hogy mi lesz ezután.”
Huszonhat évig a Szent István Király Múzeum néprajzos muzeológusa volt. Munkája nyomán ez idő alatt a múzeum néprajzi gyűjteményének tárgyi anyaga a háromszorosára (kb. tízezer darabra) nőtt. A tárgyak szeretete és tisztelete jellemezte múzeumi munkáját. Így vallott erről: „… nekem a tárgyakhoz is kapcsolódik valami. Szinte minden egyes tárgyról most is, ha ránézek, tudom, hogy honnan származik, hol találtam, minek nevezték, ki volt az az ember, aki odaadta és egy-egy emlékem, beszélgetésem fűződik hozzá.”
Fontos, nagyjelentőségű kiállításokat rendezett a csákvári fazekasságról, a késes mesterségről, a dunántúli pásztorművészetről. Az ő érdeme a sukorói Néprajzi Ház 1967-ben történt megnyitása. Fejér megye néprajzának számos területével foglalkozott, például a Velencei-tó halászatával és a nádvágással, Székesfehérvár Felsőváros és Palotaváros népszokásaival, a rácvárosi szerb búcsúval, a pázmándi sibálással. Ő hívta fel először a figyelmet a mohai tikverőzésre.
Pesovár Ferenc a Fejér Megyei Népi Együttes szaktanácsadója volt. Emlékét, munkásságát a Pesovár Ferenc-díj, országos népdaléneklési verseny, 2015 óta pedig a múzeum Országzászló-téri épületének falán emléktábla őrzi.

 

dr. Varró Ágnes
néprajzos muzeológus

 

Fotó : Gelencsér Ferenc felvétele.

Régészeti feltárás Perkáta – Forrás-dűlő bronzkori földvár és urnasíros temető területén

Urnasír metszetre bontva

A Hungrana Kft. Adony – Szabadegyháza Vízbázisfejlesztés projektjéhez kapcsolódóan a Szent István Király Múzeum teljes felületű megelőző régészeti feltárást végzett a Perkáta községtől észak-északkeletre elhelyezkedő Forrás-dűlő területén 2017. augusztus 21. és szeptember 8. között. A vízvezeték nyomvonalába eső két lelőhely – egy erődített település (földvár) és a szomszédos dombháton található urnasíros temető – a régészek által vatyai kultúrának elnevezett, a középső bronzkor időszakában (Kr.e. 2000/1900–1500/1450) az ország középső részét benépesítő kulturális egységhez köthető. A feltárás munkálatai a két lelőhelyen megközelítőleg 500 m hosszú és 2 méter széles sávban zajlottak.

Perkáta, Forrás-dűlő lelőhely belső szerkezetének rekonstrukciója (Holl B.)

Az erődített településen végzett feltárás eredményei

A lelőhelyen, az elmúlt években végzett terepbejárások során a szántott felszínen jelentősebb mennyiségű leletanyagot (kerámiatöredékeket) gyűjtöttek, talajtani fúrásokkal tisztázták a rétegtani viszonyokat, a geofizikai felmérés és a légifotók elemzése segítette a földvár belső szerkezetének értelmezését. Ezek alapján megállapítható, hogy bronzkori közösség egy nagykiterjedésű, több részre tagolódó erődített települést hozott létre a meredek lejtőkkel körülvett löszplatón. A lelőhely északi végét leválasztó mély árok ma is jól látható, ez a telep többi részétől elkülönített úgynevezett „kisvár” lehetett a település központja. A légifelvételek és a geofizikai felmérések alapján a kisvárat további két párhuzamos árok is körbevette, amelyek mellé valószínűleg sáncot is emeltek. A hármas árokrendszeren kívül terül el a szintén árokkal és sánccal körbevett megközelítőleg 400×300 méter kiterjedésű, külső telep. A lelőhelykomplexum délnyugati részén egy újabb, a külső teleptől árokkal leválasztott településrésszel számolhatunk.

A külső telepen ívesen áthaladó kettős sáncárok egyik árka

A vízbázisfejlesztés kapcsán végzett ásatások eredményeit egy újabb geofizikai felmérés és a terület fémkereső műszerrel végzett vizsgálata egészítette ki. A nyomvonal a földvár külső telepének északi részét vágta át, erről a területről 24 darab régészeti objektum került elő. Az ásatás során napvilágot látott objektumok túlnyomó többségét különböző nagyságú gödrök (átm.: 60-120 cm, mély.:15-40 cm), illetve néhány mélyebb, méhkas alakú gödör (átm.: ~100 cm, mély.:70-90 cm) képezte, amelyeket gabonatárolásra, szeméttárolásra, az egyéb háziipari és kézműves tevékenységhez használtak.

Bronzkori gödrök

Egy cölöpszerkezetű ház padlószintjének részletét is sikerült megfogni, ezt azonban a mélyszántás már erősen bolygatta. Az előkerült leletanyag jelentős részét kerámiatöredékek és állatcsontok alkották, de említésre méltó a 2 db szövőszék-nehezék és a fémkeresőzés során felfedezett bronzbalta. A feltárás egyik leglátványosabb jelensége az egyik, kb. 70 cm mélységű gödörben megtalált 5-8 év körüli gyermek csontváza, akit közvetlen a gödör fala mellé zsugorított pózban, azaz felhúzott lábakkal, karokkal helyeztek el.

Gödörből előkerült, magzatpózban elhelyezett gyermek csontváza

A csontváz mellől sírmelléklet nem került elő, a gödörben még egy felnőtt lábszárcsontját is megtaláltuk. Az őskorban nem szokatlan a halottak településeken belüli, gödörben való eltemetése, okait azonban mindezidáig nem sikerült tisztáznia a kutatásnak. A feltárás további jelentős eredményének tekinthető a geofizikai felmérés alapján kirajzolódó íves kettős sáncárok (hossz.: 20 m, mély.: 1,5-1,75 m), valamint a fennsík keleti végében jelentkező kerítő árok (szél.: 140 cm, mély.: 160 cm) nyomvonalba eső részletének feltárása.

Ásatás a bronzkori urnasíros temetőben

A földvártól keletre elhelyezkedő, egy mélyebb völggyel elválasztott dombhát tetején és keleti lankásabb oldalán az erődített településsel egyidős urnasíros temető részletét sikerült feltárnunk, az előkerült 17 temetkezés a szokásnak megfelelően csoportokba rendeződve helyezkedett el. A vatyai kultúrára jellemző módon, a máglyán elégetett halottak hamvait a perkátai temetőben is kisebb-nagyobb méretű, kerámiából készült halotti urnákba helyezve temették el.

A feltárás során előkerült épebb halotti urna

A mezőgazdasági művelésnek köszönhetően sajnos az urnák többsége töredékes állapotban került elő, sok esetben csak az edény alsó része maradt meg. Az épebben megmaradt sírok közül kettőben megfigyelhető volt, hogy az urnát tálakkal fedték le, illetve egy esetben az urnák mellé kis bögrét helyeztek, ami szintén a vatyai kultúra temetkezéseinek általános jellemzője.

Halotti urnák bögremelléklettel

A sírok kibontását, a fotó-, rajzdokumentáció elkészítését követően az urnákat becsomagolva a múzeumba szállítottuk, tartalmuk a restaurátor műhelyben kerül majd kibontásra.

Kiss Alexandra – Reményi László

Rajzdokumentáció készítése közben

Melis Eszter őskoros régész épp egy szövőszék-nehezéket emel ki

Régészek munka közben

Régészek munka közben

Mesélő tárgyak – céhgyűlésbe hívó tábla Szent István ábrázolással

járatótábla1

A székesfehérvári csizmadiacéh járatótáblája a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményéből. (Fotó: Gelencsér Ferenc)

A céhes élet tárgyai között találjuk a céhbehívó táblákat vagy járatótáblákat. A tenyérnyi nagyságú, fából, fémből készített kis táblácskákat a céhgyűlések előtt a legfiatalabb céhmester, a szolgálómester hordozta körbe a céhtagok házainál. Felmutatásával mintegy hitelesítette a gyűlés helyének, idejének és céljának  közlését. Mai értelemben ugyanazt a funkciót töltötte be ez a kis tárgy, mint napjainkban az MMS.

A céhbehívó táblák oldalaira általában az adott céhre jellemző szerszámokat, munkaeszközöket, termékeket és a céh védőszentjének képét festették.

járatótábla2

A székesfehérvári csizmadiacéh járatótáblája a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményéből. (Fotó: Gelencsér Ferenc)

A székesfehérvári csizmadiák  Szűz Máriát választották égi pártfogójuknak, az ő ábrázolását láthatjuk a céh járatótábláján is. A 18. század közepén készült, barokk stílusjegyeket hordozó, faragott táblácska mindkét oldala festett, tetején  vastag zsinórral és arany színű bojttal. Egyik felére a csizmadia mesterség legfontosabb szerszámait, valamint készterméket, csizmát  festettek. Másik oldalán pedig az a jelenet látható, amikor Szent István az országot és a nemzetet jelképező koronát a Boldogasszonynak fölajánlja. Mária felhőkön ül piros-kék ruházatban, mosolygós arccal, karján a kis Jézussal. István király magyar főúri ruhában,  a koronázó palásban, piros zsinóros mentében,  piros csizmanadrágban, csizmában előtte térdel, előre nyújtott kezében pedig  kék párnára helyezve ott a szent korona.

Szent István ábrázolásaink azt mutatják, hogy szinte ikonográfiai hagyománnyá vált első királyunk hasonló megjelenítése, melyet a barokk korban a jezsuita Regnum Marianum eszmevilága különösen táplált és felkarolt.

A Szent István Király Múzeum néprajzi állandó kiállításán látható, most bemutatott céhbehívó tábla ugyanezen ábrázolásmód népies vonulatához tartozik.

 

dr. Varró Ágnes
néprajzkutató

 

 

 

Felhasznált szakirodalom:

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II. Budapest, 1977. 196-224.