Kis néprajzi kalauz ─ tavaszi jeles napok

Virágvasárnapi barkaszentelés

 

Virágvasárnap a húsvétot megelőző vasárnap, Jézus Jeruzsálembe történő dicsőséges bevonulásának emléknapja. János evangéliumában így ír erről: „Másnap nagy tömeg vonult föl az ünnepre. Hallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön. Pálmaágakat fogtak és kivonultak eléje. Így kiáltoztak:
„Hozsanna!
Áldott, ki az Úr nevében jön,
Izrael királya!” (Jn. 12, 12-13.)
Az ünnep latin neve Dominica palmarum, azaz pálmavasárnap. Mediterrán vidékeken, ahol megterem a pálma, pálmaágas körmeneteket és pálmaszentelést tartottak ezen a napon a 6─7. századtól. Magyarországon és Európa mérsékelt éghajlatú vidékein pedig pálma helyett barkát szentelnek ekkor. A barkaszentelésen kívül az egyházi szertartás, az ünnepi mise része a körmenet is. A liturgia színe a piros. A szentelt barkát, melynek elnevezése a magyar tájnyelvben igen változatos (cica, cicaberke, cicuska, cicamaca, cicabarka, cicula, pimpó) a néphagyományban nagy becsben tartották. Gyógyító, oltalmazó, védő, megerősítő, egészségvédő szerepe felhasználásának számos alkalmával megnyilvánult. Általános gyakorlat volt, hogy villámcsapás ellen az ereszbe tűzték. Jégverés ellen a szőlő négy sarkába helyeztek el egy─egy szálat. Gyakran a temetőbe is vittek belőle és a hozzátartozóik sírjába szúrták. A mestergerenda fölé vagy a szobai feszület, szentkép mögé is tették, hogy oltalmazza házat. A jószágok ételébe kevertek belőle, hogy egészségesek maradjanak. Torokfájás, hideglelés ellen lenyeltek belőle egy-egy szemet. Füstjével a szemmel vert, rontásban lévő gyereket gyógyították. Méhkasok alá is tehettek belőle, hogy a méhek sok mézet adjanak. Előfordult, hogy az eladósorban lévő lányt megveregették vele, hogy mielőbb férjhez menjen.

dr. Varró Ágnes néprajzkutató –

Szent István Király Múzeum

(Felhasznált forrás: Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest, 1973. 194-200. p. ,Verbényi István – Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon. Budapest, 1988. 266-267. p.)

 

Fotó: Virágvasárnapi barkaszentelés a székesfehérvári Prohászka─templom udvarán, Kaszap István sírja előtt 2019-ben. (Hered Kata felvétele)