Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.)

Kis néprajzi kalauz – tavaszi jeles napok I.

A tavaszi ünnepek sorából kiemelkedik Szűz Mária Szentlélektől való fogantatásának (Conceptio Domini), közismert nevén az Angyali Üdvözletnek emléknapja. Karácsonytól visszaszámolva pontosan erre a napra, március 25-re esik Jézus életének Mária méhében való isteni fogantatása. A képzőművészetben és a vallásos szövegekben, imádságokban egyaránt gyakori e jeles esemény megörökítése. Az Angyali Üdvözlet ihlette az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat is. Egy 19. század elején nyomtatott imakönyv pedig így meséli el a csodálatos történetet:

Názáreth kis várossába
Angyal követséggel jön,
egy Szűz Személy hajlékába
kinek ekképen köszön:
Üdvöz légy Szent Szűz, kit az ég malasztokkal tellyesít!
Téged a gonosz ellenség fúllánkja nem sebesít.
Az Úr veled, s nem ért átok.
Boldogságod óh! melly nagy.
Azért asszonyi állatok közötte Te áldott vagy.
Méhedbe fogod foganni
Önnön az Isten fiát,
aki meg fogja váltani Ádámnak maradékát.
A Szűz e’ köszöntést vévén, színe félelmet mutat,
s hogy lesz ez? mondá mivel én nem ösmerek férfiat?
Az Isten fog árnyékozni,
Angyal reá felele, s reád alá botsátkozni fog Szentlélek ereje.
A Szűz mondá eztet hallván:
Szavaid szerint legyen,
s minden, mit Istenem kíván, rajtam bétellyesedgyen.

Magyarországon Gyümölcsoltónak nevezik ezt a napot, ami nagyon kifejező és árulkodik a hozzá kapcsolódó mezőgazdasági munkáról. Hagyományosan ekkor végezték a szőlő metszését, és a gyümölcsfák oltását, arra emlékezve, hogy Mária is ezen a napon fogadta méhébe Jézust. Székesfehérvár-Felsővárosban a déli harangszó idején kimentek a kertbe és megrázták a gyümölcsfákat, hogy bőségesen teremjenek. Úgy tartották, hogy aki ezen a napon fát vág ki, nagy szerencsétlenség éri. Időjárásjóslás is kapcsolódik Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához: ha megszólalnak a békák, még 40 napig hideg lesz, késlekedik a tavasz. Viszont a szép, napos idő jó termést jelez.

(Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I. Budapest, 1977., Csoma Zsigmond: Magyar történeti borkalendárium. Budapest, 2004. , Ájtatos imádságok a Keresztény Katholikusoknak lelki hasznokra. Buda, 1806.)

dr. Varró Ágnes
néprajzkutató

Szent István Király Múzeum

Cikkindító kép:

Angyali Üdvözlet. A kép eredetije a Szent Anna Bazilikát ékesíti Altöttingben.
(Forrás: Rózsafüzér. Szerkesztő és kiadó: P. Radnai Tibor OFM Cap. Bécs, 1977.)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s